logo SDW

_logo am logo SDW

DSC02671Akademia Młodzieżowa to szkoła i zarazem program wychowawczy dla młodzieży, powołany i prowadzony przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Programem Akademii Młodzieżowej objętych jest blisko 600 młodych ludzi. 

Misją Akademii Młodzieżowej jest dobre wychowania młodego pokolenia Polaków. Akademia Młodzieżowa przygotowuje młodych ludzi do dorosłego życia, jako ludzi silnej wiary, świadomych patriotów i obywateli, sprawnych w działaniu społecznym i gospodarczym.

Program Akademii Młodzieżowej to cztery semestry intensywnej pracy i nauki, ale również zabawy i prawdziwej przyjaźni. Nauka w Akademii Młodzieżowej to czas wzrastania i rozwoju, to czas zdobywania doświadczeń i umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu.  

 

Akademia Młodzieżowa - grafika schody kopia

 

Grupowe AMW Akademii Młodzieżowej młodzi ludzie, za pomocą różnych, atrakcyjnych, form kształcą się w trzech obszarach, zgodnych z ideałami AM. Przede wszystkim studenci Akademii Młodzieżowej pogłębiają swoją relację z Chrystusem i uczą się, w jaki sposób można Go naśladować. Młodzi ludzie studiując w AM zdobywają także wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania oraz konkretnych praktycznych umiejętności np. aktorstwo, sztuka filmowa, obsługa komputera. Następnie młodzież uczy się, w jaki sposób tę zdobytą, praktyczną wiedzę wykorzystać w życiu osobistym, społecznym i gospodarczym. Program Akademii Młodzieżowej uczy młodego człowieka miłości bliźniego, która wyraża się w budowaniu i umacnianiu wspólnot ludzkich – rodziny, parafii, wspólnoty lokalnej oraz wspólnoty narodowej. 

Nauka w Akademii Młodzieżowej kończy się ślubowaniem wierności ideałom BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Młodzi ludzie ślubują, kierować się w dorosłym życiu, tym, czego nauczyli się w Akademii Młodzieżowej, a więc być kochającymi rodzicami,  dobrymi pracownikami, rzetelnymi pracodawcami, oddanymi społeczeństwu i Ojczyźnie Polakami.

 

 

 

 


  

logo fsd kolor CMYK  Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
KRS: 00000 94228, www.fsd.lublin.pl
Akademia Młodzieżowa
ul. ks. M. Słowikowskiego 1

20-124 Lublin
tel. 506 164 899 
logo am kolor beztla-03 cmyk