logo SDW

_

                                                         

 skrzynia-z-flagą  logo SDW

 

korona Czym jest Skarbiec Dobrego Wychowania?

Skarbiec Dobrego Wychowania to fundusz, z którego udzielane jest wsparcie dla młodzieży, chcącej rozwijać swoje pasje i talenty, by lepiej służyć budowaniu Dobra Narodowego. Środki gromadzone w funduszu przekazywane są na stypendia oraz organizację zajęć edukacyjnych dla młodzieży. Stypendium z funduszy przyznawane jest studentom Akademii Młodzieżowej za dobre wyniki w nauce. Program Akademii Młodzieżowaj za cel stawia sobie przygotowanie młodzieży do pracy na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego naszej Ojczyzny, Polski.

korona

Kto tworzy Skarbiec Dobrego Wychowania?

Skarbiec Dobrego Wychowania tworzą wszyscy, dla których ważna jest idea dobrego wychowania młodzieży, przygotowania młodych ludzi do służby naszej Ojczyźnie i społeczeństwu. Skarbiec budują ludzie, którzy wiedzą, że dobrze wychowany młody człowiek, rzetelny pracownik, uczciwy przedsiębiorca, dobry obywatel, kochający rodzic to jedyna droga do zbudowania wspólnego, wielkiego dzieła, którym jest Polska.

Zapraszamy Państwa do włączenia się w dzieło budowy Skarbca Dobrego Wychowania i wsparcia rozwoju młodego człowieka.

korona

Kto otrzymuje stypendium? 

Stypendium ufundowane ze Skarbca Dobrego Wychowania otrzymują najzdolniejsi studenci Akademii Młodzieżowej w wieku 15-19 lat, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i odznaczający się nienaganna postawą moralną.

korona

Co to jest Akademia Młodzieżowa?

Akademia Młodzieżowa to szkoła, powołana do życia i prowadzona przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Młodzi ludzie zdobywają w niej wiedzę i umiejętności niezbędne w dorosłym życiu, a także rozwijają się moralnie i duchowo. Na konkretnych przykładach, sprawdzając się w działaniu, stypendyści uczą się organizacji pracy, podziału obowiązków, kierowania zespołem, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, rzetelności i uczciwości. Nabywają doświadczenie, które potrafią wykorzystać w wielu sytuacjach życiowych, w rodzinie, w pracy, w społeczeństwie.

korona

Jak działa Akademia Młodzieżowa?

Ośrodkie Akademii Młodzieżowej działają przy parafiach rzymsko-katolickich na terenie Archidiecesji Lubelskiech. Do jednego Ośrodka uczęszcza ok. 15 młodych ludzi w wieku 13-18 lat. Grupy młodych ludzi działając na rzecz społeczności lokalnej, służą Bogu i Ojczyźnie, a jednocześnie rozwijają konkretne umiejątności zdobywają potrzebną, praktyczną wiedzę. Celem Akademii Młodzieżowej jest przygotowanie przeyszłuch liderów społecznych, którzy w przyszłości będą potrafili zrozumieć i twórczo zmieniać i budować Dobro Narodowe naszej Ojczyzny.

 

korona

Jak można włączyć się w budowę Skarbca Dobrego Wychowania?

Fundusz stypendialny Skarbiec Dobrego Wychowania budowany jest dzięki wpłatom osób indywidualnych. Np. stypendium dla jednej osoby wynosi 50 zł miesięcznie. Przyznawane jest na okres jednego roku za znaczące wyniki w nauce. Najlepszą formą włączenia się w budowę Skarbca jest zadeklarowanie stałej, comiesięcznej wpłaty określonej sumy, np. 35 zł, która pokryje część wypłacanego w danym miesiącu stypendium. Można również ufundować stypendium w całości, wpłacając 250 zł. 

 

Najcenniejsze są regularne, comiesięczne wpłaty, które pozwalają systematycznie objąć naszym programem coraz większą grupę młodzieży.

Wpłaty na fundusz stypendialny Skarbiec Dobrego Wychowania prosimy dokonywać na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo:

 

71 1060 0076 0000 3300 0061 3291

Wesprzyj przekazując darowiznę on-line. 

 

Akademia Młodzieżowa prowadzona jest przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, KRS: 0000094228. www.fsd.lublin.pl 

Wpłata darowizny na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9 (FSD), oznacza zgodę na przetwa-rzanie przez FSD danych osobowych dla potrzeb realizacji misji wychowania i edukacji dzieci i młodzieży - zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.( Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.).


  

logo fsd kolor CMYK 

 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
KRS: 00000 94228, www.fsd.lublin.pl
Numer konta: 71 1060 0076 0000 3300 0061 3291

Akademia Młodzieżowa
ul. ks. M. Słowikowskiego 1

20-124 Lublin
tel. 506 164 899 
 logo am kolor beztla-03 cmyk